středa 10. srpna 2011

Women II. through the eyes of Pablo Picasso
For inspiration, the artist in you: D Some of the many Picasso paintings on the theme of woman-linearly. Clean, simple but brilliant. How else (Picasso)
:) Lu


Pro inspiraci umělce ve vás :D Některé z mnoha Picassových kreseb na téma žena-lineárně. Jednoduché, čisté ale přesto geniální.Jak jinak (Picasso)
:)Lu